Informacija: inicijativa za usvajanje Nacionalne strategije rešavanje problema napuštenih životinja

Informacija u vezi sa inicijativom za usvajanje Nacionalne strategije rešavanje problema napuštenih…

Radionica za Dan planete Zemlje

DA NAŠA DECA POSTANU AKTIVNI, SAOSEĆAJNI I ODGOVORNI LJUDI –  ORkiCA RADIONICE U…

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI

Rezultati dosadašnjih napora u pravcu rešavanja problema napuštenih životinja nezadovoljavajući: saradnjom do…